حرف های یک ناشناس آشنا

هیچ اگرسایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ

حرف های یک ناشناس آشنا

هیچ اگرسایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ

حرف های یک ناشناس آشنا

یاهو

کتاب وموسیقی.

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۴
اسفند

شعر مهر خوبان یکی ازبهترین سروده های سیدمحمدحسین طباطبایی(علامه طباطبایی)است.

به ادامه مطلب مراجعه کنید...

علامه

  • سیدمحمدعلی مرتضوی
۲۴
اسفند

رمانی از یک نویسنده ی در اصل ترکیه ای خواندم به نام “ملت عشق”؛ با دو روایت. که یکی حکایت دیدار “شمس تبریزی” و “مولانا” بود و دیگری روایتی از زنی خانه دار در عصر جدید. در بیان این حکایت ها نویسنده، چهل قاعده از قول شمس تبریزی بیان می کند (چهل قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند) که خواندنشان خالی از لطف نیست.

ملت عشق

  • سیدمحمدعلی مرتضوی