حرف های یک ناشناس آشنا

هیچ اگرسایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ

حرف های یک ناشناس آشنا

هیچ اگرسایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ

حرف های یک ناشناس آشنا

یاهو

کتاب وموسیقی.

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۹
ارديبهشت

 

نام کتاب: صدسال تنهایی ((One Hundred Years of Solitude

نویسنده: گابریل گارسیا ماکز (Gabriel José García Márquez)

سال انتشار: 1967

کشور: کلمبیا

امتیاز گودریدز: 4/5

پیشنهاد مطالعه

  • سیدمحمدعلی مرتضوی
۲۸
ارديبهشت
  • سیدمحمدعلی مرتضوی
۲۷
ارديبهشت

 

نام: کیمیاگر (The Alchemist)

نویسنده: پائلو کوئلیو (Paulo Coelho)

سال انتشار: 1988

کشور: برزیل

امتیاز گودریدز: 3.9/5

پیشنهاد مطالعه

  • سیدمحمدعلی مرتضوی
۲۷
ارديبهشت

نام: یازده دقیقه (Eleven Minutes)

نویسنده: پائلو کوئلیو (Paulo Coelho)

سال انتشار: 2003

کشور: برزیل

امتیاز گودریدز: 3.6/5

 

  • سیدمحمدعلی مرتضوی