حرف های یک ناشناس آشنا

هیچ اگرسایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ

حرف های یک ناشناس آشنا

هیچ اگرسایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ

حرف های یک ناشناس آشنا

یاهو

کتاب وموسیقی.

۳ مطلب با موضوع «پائلو کوئلیو» ثبت شده است

۲۸
ارديبهشت
  • سیدمحمدعلی مرتضوی
۲۷
ارديبهشت

 

نام: کیمیاگر (The Alchemist)

نویسنده: پائلو کوئلیو (Paulo Coelho)

سال انتشار: 1988

کشور: برزیل

امتیاز گودریدز: 3.9/5

پیشنهاد مطالعه

  • سیدمحمدعلی مرتضوی
۲۷
ارديبهشت

نام: یازده دقیقه (Eleven Minutes)

نویسنده: پائلو کوئلیو (Paulo Coelho)

سال انتشار: 2003

کشور: برزیل

امتیاز گودریدز: 3.6/5

 

  • سیدمحمدعلی مرتضوی